top of page
web-01.png
小學教材
中學教材
教材出版

本會一直以來,為中小學編寫戲劇教育教材,亦把當中所編寫的教育予以出版,讓香港中小學教育同工使用。現時出版的小學教材,主要為國情教育,包中國名著介紹,中國歷史名人介紹等。中學教材,則有中文和英文兩種語言,範疇包括戲劇教育作為藝術學科、應用戲劇於中文教育、應用戲劇於英文教育、新高中戲劇單元於中文及英文等。

———————————————————————————————————————————————

小學教材

​———————————————————————————————————————————————

​中學教材

​———————————————————————————————————————————————

bottom of page